890114_1.gif

عصر روز سیزده فرودین انتشار خبر تعطیلی سایت «دوربین‌دات‌نت» بیشتر به دروغ سیزده شبیه بود، اما پس از تماس و پی‌گیری مشخص شد که این موضوع صحت دارد و احسان رافتی مدیر سایت و همکارانش به دلیل مشکلاتی که با آن مواجه هستند تصمیم به تعطیلی سایت گرفته‌اند.
مدیر سایت عکاسی با ابراز نگرانی از این تصمیم در تماس با مدیر سایت «دوربین‌دات‌نت» ضمن دعوت به انصراف از این تصمیم آمادگی خود را برای کمک و همکاری جهت ادامه فعالیت سایت را به وی اعلام کرد.
سایت عکاسی امیدوار است گردانندگان سایت «دوربین‌دات‌نت» با انصراف از تصمیم اعلام شده بلادرنگ فعالیت خود را ادامه دهند.

خبر تکمیلی: سایت «دوربین‌دات‌نت» با انتشار خبر «برنامه‌های کاری دوربین.نت در سال ۸۹» به فعالیت خود ادامه می‌دهد.