890118.jpg

کتاب «کهن پرتره‌های تاریخ عکاسی ایران» به کوشش محمد محمدزاده (عکاس و محقق تاریخ هنر) + توسط نشر دانش موسوی مشهد زمستان ۸۸ منتشر شد.
در این کتاب مصور، شصت و پنج  عکس از ارامنه تبریز که در عکاسخانه یوسف خان هوسپیان و اصلان هایراپتیان موجود بوده، به چاپ رسیده است.
در بخشی از مقدمه کتاب آمده است:
«عکسهایی که چشمها در این کتاب بر آن وارد میشوند، یادگاری است که عکاسانی نه چندان گمنام در عرصه تاریخ عکاسی ایران، آنها را پیکربندی کردهاند. نگارهها از افرادی خاص و برای مکانی مشخص در تبریز عکاسی شدهاند. عکسها از معلمین، فارغالتحصیلان و خیرین مدرسهی ارامنه منطقه لیلیآباد تبریز است که دو عکاس، با هشت سال فاصلهی زمانی (۱۹۰۰ و ۱۹۰۸) میلادی عکاسی کردهاند.»
بیوگرافی مختصری از یوسف خان هوسپیان و اصلان هایراپتیان از دیگر بخش‌های کتاب است.
این کتاب در قطع خشتی، در تیراژ دو هزار نسخه منتشر با قیمت ده هزار تومان به بازار عرضه شده است.
علاقه‌مندان به تهیه این کتاب می‌توانند با شماره ۰۹۱۵۶۰۱۵۳۹۰ تماس بگیرند.