انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران فراخوان مسابقه عکس ماه اردیبهشت ۸۹ را به شرح زیر منتشر کرد.
مسابقه عکس ماه در دو بخش برگزار می‌شود:
۱- عکس خبری و ورزشی
۲- عکس فیچر و زندگی روزمره
عکس ها در دو بخش فوق داوری می شوند و در هر بخش یک عکس به عنوان عکس برتر معرفی می شود.
تنها تک عکس پذیرفته می‌شود و هر عکاس می‌تواند چهار عکس در هر بخش بفرستد.
عکس‌ها باید در طول ماه اردیبهشت ۸۹ گرفته شده باشند. درستی تاریخ عکاسی، از اطلاعات دیجیتالی عکس تشخیص داده می‌شود.
عکس‌ها باید به صورت فایل jpg و با طول ۱۵۰۰ پیکسل به  ایمیل aksemah@iranphotojournalists.com ارسال شوند. پس از داوری، عکاسان برنده با تقاضای برگزارکننده عکس خام و اصلی عکس‌های برگزیده را در اختیار دبیر مسابقه قرار می‌دهند.
مسوولیت زیرنویس و مالکیت عکس‌ها برعهده فرستنده عکس است.
هرگونه تغییر خارج از استانداردهای عکس مطبوعاتی درعکس‌ها توسط فتوشاپ و نرم افزارهای دیگر پذیرفته نیست. اصلاح رنگ، کنتراست، تیرگی و روشنی در عکس ها در حدی که اصل عکس را تغییر ندهد قابل قبول است.
 برای نام گذاری عکس‌های بخش خبری و ورزشی از حرف N و بخش فیچر و زندگی روزمره از حرف F استفاده کنید و پس از هر حرف شماره عکس را بیاورید و با یک فاصله نام خانوادگی عکاس نوشته شود. به عنوان مثال چهارعکس خبری خود را این گونه نام گذاری کنید: N1-SAJADI ، N2-SAJADI، N3-SAJADI، N4-SAJADI
فقط عکس‌های دیجیتال پذیرفته می‌شوند. توضیحات و زیرنویس هر عکس باید به صورت مجزا و در برنامه word ارسال شود. برای هر عکس اطلاعات زیر لازم است: چه کسی، در چه تاریخی، در کجا، به چه دلیل، چه می‌کند
برای راهنمایی بیشتر به نمونه‌های زیرنویس که در دورهای گذشته در سایت انجمن موجود است مراجعه کنید.
پس از دریافت عکس‌ها تایید دریافت توسط پست الکترونیکی به اطلاع عکاس می‌رسد. در صورتی که پاسخی دریافت نکردید به معنی عدم دریافت آثار شما است.
برندگان در صورتی که عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران باشند می‌توانند از مزایا و جوایز عکس ماه استفاده کنند. در غیر این صورت، برندگانی که حائز شرایط عضویت هستند، پس از عضویت می‌توانند جایزه خود را دریافت کنند.
استفاده و انتشار عکس‌ها در رسانه‌های چاپی، اینترتی و تلویزیونی منوط به کسب اجازه از صاحبان آثار است. انجمن صنفی عکاسان مطبوعات پس از داوری عکس‌های برنده را به همراه خبر مسابقه برای انتشار، به رسانه‌های عمومی ارسال خواهد کرد.
داوری و انتخاب بر اساس زیبایی شناسی، ارزش خبری و زیرنویس کامل و صحیح عکس انجام می‌شود.
از ارسال عکس‌هایی که با قوانین جمهوری اسلامی و شعائر مذهبی مغایرت دارند خودداری شود.
جوایز عکس ماه اردیبهشت:
۱- عکس برتر خبری و ورزشی: ربع سکه بهار آزادی
۲- عکس برتر فیچر و زندگی روزمره: ربع سکه بهار آزادی
امور اجرایی: سید محسن سجادی Smsp72@gmail.com
داوران: اسماعیل عباسی، بهروز مهری، مهدی قاسمی
آخرین مهلت ارسال آثار دوازدهم خرداد ۸۹ است و این مهلت تمدید نمی‌شود.