کیارنگ علایی در روز سه شنبه بیست و پنجم آبان هشتاد و نه در حاشیه‌ی اولین جشنواره‌ی منطقه‌ای عکس «در آینه‌ی طبیعت» فارس، کارگاه عکاسی خواهد داشت.
در این کارگاه که برای عکاسان شرکت کننده در این جشنواره برگزار خواهد شد موضوع «عکاسی معاصر و پوست اندازی معانی و مفاهیم» مورد بررسی قرار خواهد گرفت و آثار عکاسان معاصر جهان در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۹۰ که منجر به پیدایش یک «نوزایی» در عکاسی امروز شده است مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
برگزار کننده‌ی این کارگاه حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس است.