890910.jpg

نهمین شماره ماهنامه دیده به عکس‌های اشکان صحیحی می‌پردازد که  با متنی از محمدرضا میرزایی همراه شده‌اند و آزاده میرزایی آن را برای نسخه انگلیسی دیده ترجمه کرده است.
دیده ماهنامه‌ای الکترونیکی‌ست که به عکاسی معاصر ایران می‌پردازد و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.