891015.jpg

گروه عکاسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، کارگاه آموزشی عکاسی مد را در روز شنبه هجدهم دی ۸۹ از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در ساختمان فلسطین طبقه اول سالن ۱۰۷ برگزار می‌کند. امیر بیان‌فر کار‌شناس ارشد عکاسی مد از ایتالیا و غزال حسینی کار‌شناس و طراح گریم عکاسی و سینما مدرسین این کارگاه هستند.
کارگاه در دو بخش برنامه ریزی شده است. بخش اول با عنوان «بررسی عکاسی مد در ایران و اروپا» و بخش دوم «نحوه اجرا و عملکرد پروژه‌های عکاسی مد» برگزار می‌شود.
هزینه شرکت در کارگاه ۵۰۰۰ تومان است.
علاقه‌مندان به شرکت در کارگاه می‌توانند تا آخر وقت اداری پنجشنبه ۱۶دی به دفتر گروه عکاسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واقع در ساختمان اسکو، طبقه پنجم مراجعه کنند.