چهارشنبه ششم بهمن ۸۹ نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «باغ عاشقی» در گالری خانه سوره حوزه هنری مازندران در شهر ساری برگزار می‌شود.
در این نمایشگاه ۳۰ عکس با موضوع آئین‌های محرم از عکاس مازندرانی، میرصفی اندیکلایی، مهدی معصومی گرجی، محسن غلامی، منصور معصومی سنگتراشانی، علیرضا صداقتی، محمد رضایی، محمد اسلامی، محسن رضاپور، رمضانعلی امامی، سیده زهرا عابدی، زهرا ناظری، نرجس خاتون اندرواژ، آسیه رضوانی و معصومه زلیکانی به نمایش در خواهد آمد.
این نمایشگاه به مدت یک هفته ادامه دارد.