891206.jpg


بهنام صدیقی به دنبال نمایش مجموعه عکس «اکباتان، غرب تهران» در شهرهای تهران، رشت و شیراز، این بار ۲۰ عکس از این مجموعه را از روز شنبه هفتم اسفند ۸۹ به مدت یک هفته در گالری فریاد کرمان در معرض دید عموم قرار می‌دهد.
صدیقی دربارهٔ عکس‌هایش می‌گوید: «دغدغه اصلی من نه فقط در عکس‌های اکباتان که در زندگی، تغییر شکل ارتباطات انسانی به واسطه تغییر شکل زندگی، خصوصا در شهرهای بزرگ است. شهرهایی که معنای خود را با کمبود زمین ـ طبیعت ـ (به خاطر رشد جمعیت) و زمان (به خاطر ایجاد فواصل فیزیکی) به ما تحمیل می‌کنند. انسان‌های چنین شهرهایی به ناچار در شکلی از زندگی محصورند که در آن ندیدن و نشنیدن دیگری نه یک ویژگی که یک خواسته است: میل به خلوت‌های دور کننده از دیگران و عدم تحمل شرایط حضور دیگری، برای لمیدن در خود.»
همچنین بهنام صدیقی در روز دوم برپایی نمایشگاه؛ در کارگاه عکسی با عنوان «عکاسی مستند با گرایش فاین آرت» به بررسی این دو ژانر در عکاسی معاصر می‌پردازد. او هدف خود از این کارگاه را بررسی دقیق‌تر پدیده‌های واقعی و ارایه شیوه‌های به کارگیری نگاه مستند نگارانه در جهت خلق مجموعه عکس‌های فاین آرت ذکر می‌کند.
صدیقی ۳۱ سال سن دارد و دانش آموخته کار‌شناسی عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است و در حال حاضر به تدریس عکاسی در دانشگاه مشغول است.
این نمایشگاه تا روز جمعه ۱۳ اسفند، صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر‌ها از ساعت ۵ تا ۸ ادامه دارد.
گالری فریاد، کرمان، خیابان شهید بهشتی، کوچه ۱۰، شرقی ۳