مراسم پایانی سومین سوگواره لحظه‌های عاشورایی که قرار بود در روز پنج‌شنبه ۲۳ تیر ۹۰ در مشهد برگزار شود به زمان دیگری موکول شد.
مسعود زارعیان دبیر سومین سوگواره دلیل این تعویق را عدم حمایت نهادهای مرتبط با این سوگواره و عدم صدور مجوز انتشار کتاب سوگواره تا این لحظه اعلام کرد و گفت: دبیرخانه سومین سوگواره عاشورایی پاسخ‌گویی شفاف به هنرمندان شرکت کننده را وظیفه اخلاقی خود می‌داند و ضمن قدردانی از صبوری این هنرمندان اعلام می‌کند که آیین پایانی این سوگواره در شهریورماه سال جاری، به‌طور مستقل و آن‌گونه که شایسته هنرمندان عاشورایی کشورمان است برگزار و زمان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.