دور سوم از مسابقه sendyourshot با انجام داوری و انتشار آلبوم نتایج در ۳۱ تیرماه ۱۳۹۰ به پایان رسید.
علاقه‌مندان می‌توانند آلبوم را از سایت مسابقه دانلود کنند.
در این دوره ۹۱ عکاس ۱۴۳ قطعه عکس را در مسابقه شرکت داده بودند و ۸۶ نفر از این تعداد، در رأی‌گیری برای تعیین برنده شرکت کردند. در ‌‌نهایت مهدی نصرتی با ۸ رأی برای یک عکس و محمدرضا مؤمنی با ۷ رأی برای یک عکس به ترتیب نفرات اول و دوم شدند. با توجه به این‌که جایزهٔ مسابقه به نسبت تعداد آراء تقسیم می‌شود، به عکس اول ۴۳۳ و به عکس دوم ۳۸۰ هزار تومان تعلق گرفت.
در این دوره برای اولین بار رأی‌گیری به صورت باز انجام شد. به این معنی که در پای هر عکس نام رأی‌دهنده‌ها آمده است. ۲۲ نفر هم با رأی آزاد در رأی‌گیری شرکت کردند که نام آن‌ها هم در پای عکس‌ها درج شده است.
مسابقهٔ شماره ۴ که در پاییز و زمستان ۹۰ برگزار خواهد شد، از نظر شیوهٔ دریافت عکس‌ها و نحوهٔ پرداخت تغییراتی نسبت دوره‌هایی که تاکنون برگزار شده‌اند خواهد داشت تا علاقه‌مندان راحت‌تر بتوانند در مسابقه شرکت کنند.