انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد:
مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در تاریخ سی ام تیر ۹۰ در آمفی تئاتر روزنانه ایران برگزار شد.
در این مجمع پس از گزارش هیات مدیره – خزانه دار و بازرسان، انتخاب بازرسان آغاز شد و از میان نامزدهای انتخابات غلامرضا حافظ القرآن و بابک برزویه به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی میرزایی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

دبیرخانه
انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران