دبیرخانه نخستین جشنواره عکس دامپزشکی در اطلاعیه ضمن انتشار اسامی عکاسان شرکت کننده در این جشنواره از شرکت کنندگانی که علی‌رغم اطمینان از ارسال عکس‌ برای جشنوراه، نامشان در لیست نیست تقاضا کرد. حداکثر تا پایان ساعت اداری شنبه ۳۰ مهر ۹۰ با شماره تلفن ۸۸۹۶۲۳۸۴ تماس بگیرند.