هیأت مدیره انجمن عکاسان میراث فرهنگی از اعضای انجمن برای شرکت در مجمع عمومی دعوت می‌کند.
دستور جلسه به شرح زیر است:
۱. گزارش هیأت مدیره
۲. تصویب ترازنامه مالی
۳. انتخاب هیأت مدیره و بازرس
زمان جلسه ۲۹ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۴ در موزه امام علی به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان اسفندیار، موزه امام علی(ع)