نمایشگاه انفرادی مهدی فروغی با عنوان «حضور» ساعت ۱۶ شنبه ۸ بهمن در نگارخانه شهر خانه هنرمندان مشهد افتتاح می‌شود.
این نمایشگاه شامل پانزده عکس سلفپرتره است رنگی و بر روی شاسی عرضه شده است.
مهدی فروغی، منتقد نشریه تندیس، در متن مقدمهاش بر این نمایشگاه نوشته است:
«همیشه مکان‌ها را دوست داشتهام، هر کدامشان را به نحوی…
به نظرم هر مکان یک دنیا حرف دارد، یک دنیا قصه، یک دنیا پند و اندرز و یک دنیا اندوه. مکان‌ها برایم همیشه واجد کلی نشانه و تصویر و خاطرهاند، همیشه نوستالوژیکاند، همیشه آیینه تمام نمای فرهنگ ساکنانشان هستند، همیشه سرشارند و الهامبخش…
همیشه مکان‌ها را دوست داشتهام، و تماشا کردن و خیره شدن به جزئیات آن‌ها را…
و اما «حضور»…
حضور یعنی بودن، یعنی سند «بودن»‌های من که دوربین آویخته به گردنم آن‌ها را روایت می‌کند. خروجی دوربین من تصویر تو در تو و درهمی ست از بازتاب چهره من در شیشه‌ها و جزئیاتی از آن مکان‌ها که در پس و پیش هر شیشه خودنمایی می‌کند. تصویر دوربین من عکسی است که در آن، چهرهی من، با دنیای عناصر پیرامونم یکی شده است.»
این نمایشگاه تا  پنجشنبه ۱۳ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۱۸ جهت بازدید علاقهمندان دایر است.
خانهی هنرمندان مشهد، کوهسنگی، انتهای خیابان شهید دکتر بهشتی