910231

شامگاه شنبه ۳۰ اردیبهشت، مراسم اختتامیه دومین جشنواره سراسری عکس گلستانه در سالن آریو مصلینژاد مشهد برگزار شد.
در این مراسم که با حضور هیأت داوران، مسؤولان و جمع زیادی از علاقهمندان برگزار گردید، برنامههایی همچون اجرای موسیقی سنتی، هنرنمایی کودکان تحت سرپرستی مؤسسه گلستان علی (ع)، پخش کلیپهایی از برگزاری اردو‌ها و داوری، و گزارشی از روند برگزاری جشنواره توسط فرامرز عامل بردبار، دبیر این جشنواره، ارایه شد.
در پایان پس از قرائت بیانیه هیأت محترم داوران توسط کیارنگ علایی، برگزیدگان در دو بخش جشنواره معرفی و جوایز خود را دریافت کردند.

بر اساس رأی داوران متشکل از آقایان مرتضی لطفی، مجید سعیدی، کیارنگ علایی، سیدمجتبی خاتمی و مهدی رضوی، برندگان به شرح زیر اعلام شدند:
بخش الف: کودکان خیابانی، بیسرپرست، بدسرپرست و کودکان کار در سراسر ایران
نفر اول: محمد رضایی از ساری، دریافت تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ یکمیلیون و دویستهزار تومان
نفر دوم: محمد صفرپور از شیروان، دریافت تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ یکمیلیون تومان
نفر سوم: مهدی معتمد از قزوین، دریافت تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ هشتصدهزار تومان
تقدیر داوران: علی فتحی زهرایی از قزوین، دریافت لوح تقدیر و مبلغ دویستهزار تومان
تقدیر داوران: قاسم شیشهگری از تهران، دریافت لوح تقدیر و مبلغ دویستهزار تومان
تقدیر داوران: غلامرضا یزدانی از شیراز، دریافت لوح تقدیر و مبلغ دویستهزار تومان

بخش ب: مراکز نگهداری جهت رشد فکری و جسمی کودکان بیسرپرست و بدسرپرست
نفر اول: سپیده گندمی از مشهد، دریافت تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ یکمیلیون و دویستهزار تومان
نفر دوم: مهدی طاهری از تهران، دریافت تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ یکمیلیون تومان
نفر سوم: آرزو باباگلی از تهران، دریافت تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ هشتصدهزار تومان

در انتهای مراسم، کتاب این جشنواره توسط معاون شهردار مشهد رونمایی شد.