910231_2

در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی عکاسی در کانون عکس مشهد؛ سه شنبه دوم خرداد ماه جاری عکاسان مشهدی میزبان افشین شاهرودی مدیر مسئول مجله عکاسی خلاق خواهند بود.
این جلسه به نمایش آثار و بررسی دوره‌های مختلف نمایشگاه‌های عکس در فتوکینا از سال ۲۰۰۰ تاکنون اختصاص دارد.
این نشست با همکاری فرهنگسرای جهاد دانشگاهی مشهد و مجله عکاسی خلاق برگزار می‌شود.
سه شنبه، دوم خرداد ماه ۱۳۹۱، ساعت ۱۶
مشهد سه راه ادبیات، فرهنگسرای جهاد دانشگاهی، تالار فردوسی