910320
 

انجمن عکاسی نوآوران افغانستان نمایشگاه گروهی عکاسان افغان با عنوان «قصیدهای مکث» را برگزار می‌کند.
در این نمایشگاه ۴۰ عکس از مرتضی حیدری، سارا مظفری، فاطمه مظفری، طاهره احمدی، سکینه احمدی، طیبه احمدی، علی صادقی، حسن صادقی، علی جعفری، زهرا محمدی، فاطمه موسوی، شهلا رضایی، هادی محسنی به نمایش در می‌آید.
در این نمایشگاه آثاری از ۱۳ عکاس و ۴۰ اثر به مدت یک هفته در گالری سلطانعلی مشهد به نمایش گذلشته می‌شود
گشایش: ۲۱ خرداد ۱۷: ۳۰ تا۲۰ نمایشگاه تا ۲۶ خرداد از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳ و ۱۷:۳۰ تا ۲۰ ادامه دارد.
نگارخانه سلطانعلی مشهدی، ضلع غربی پارک کوهسنگی، چهار سوق هنر