نمایشگاهی از عکس‌های حسنا شهرامی‌پور با عنوان «تنهایی بزرگ» از جمعه ۱۳ آذر ۹۴ در گالری شماره شش گشایش می‌‌یابد.

   مهدی مقیم‌نژاد در پیش‌درآمدی بر عکس‌های این نمایشگاه می‌نویسد: «عکس‌های حسنا شهرامی‌پور موضوعی برای مکالمه ندارند. آنها تنها درونمایه‌ای دارند با نام "تنهایی". خودنگاره‌هایی از برش‌های مبهم جسم هنرمند که در گوشه و کنار فضایی یکسره خالی جا می‌گیرند بی‌آنکه لزوما به جایی برسند.
 
 قاب‌های خالی عکس‌های حسنا خودنمایی فرم و ساختار نیست. در واقع، این فضای منفی نیست که تنهایی را معنا می‌کند. این خود هنرمند است که از خود فضایی منفی می‌سازد. هستی خود را به نیستی و خلا بدل می‌کند. تا پیرامون بی‌ارزشش با اغراق هر چه بیشتر مقدم بر او باشد. چنانکه تنهایی مقدم بر او، و مقدم بر ماست. و این عکس‌ها در بهترین تعبیر نه نماد تنهایی بل تنها یادآور لحظاتی از آن می‌توانند باشند. حالی که تنهایی بزرگ همچنان در جریان و در کار است. بیرون از محدوده قاب‌های این تصاویر. و خود هنرمند بیش از همه این را می‌داند!»

گشایش: جمعه ۱۳ آذر – ساعت ۱۶ تا ۲۰
نمایشگاه تا ۲۲ آذر ۹۴ هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ دایر است.
گالری پنجشنبه‌ها تعطیل است.
تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، پلاک۲