یازدهمین شماره از مجله الکترونیکی «قاب» به سردبیری پژهان پژویان ویژه اسفندماه ۱۳۹۴ منتشر شد.

    مجله قاب، نشریهای الکترونیکی است که باهدف معرفی و انتشار آثار هنرمندان جوان و کمتر شناختهشده فعال در حوزه هنرهای تجسمی، هرماه منتشر میشود، هر شماره از نشریه شامل بخشهایی چون مصاحبه و گفتگو با هنرمندان جوان، نقد آثار هنری آن‌ها توسط منتقدان و یا کارشناسان هنری و بررسی مسائل روز دنیای هنرهای تجسمی است و بهطورکلی شامل سه بخش اصلی «قاب نو»، «چارچوب» و «پاسپارتو» است.

   فراخوان هر شماره با موضوعات شاخههای مختلف هنرهای تجسمی از طریق شبکههای اجتماعی، سایت مجله اطلاعرسانی میشود که بعدازآن و پایان مهلت شرکتکنندگان، آثار منتخب در شماره جدید منتشر میشود.

   گفتگو با سینا جعفریه مدیر گالری ثالث دربارهٔ نمایشگاه «وات دِ پاپ»، مصاحبه با دو هنرمند جوان حوزه عکاسی و تصویرگری به همراه نقدی از بزرگمهر حسینپور و فرهاد آذرین، محور اصلی مطالب منتشرشده در تازهترین شماره اسفندماه مجله «قاب» را تشکیل میدهند.

   یازدهمین فراخوان این نشریه اوایل بهمن‌ماه  ۹۴ با موضوع «من» منتشر شد. علاقهمندان میتوانند برای دسترسی رایگان به شمارههای پیشین، به سایت نشریه مراجعه کنند.