نمایشگاه چیدمان و مجسمه محمدحسین عماد با عنوان پذیرش از روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۹۵ در گالری اثر گشایش می‌یابد.

   گالری اثر در معرفی این مجموعه نوشته است: «محمدحسین عماد پیوسته سعی دارد تا به درون ماده نفوذ کند، آن را از حجم تو پر خود‌‌ رها ساخته به داخل آن رسوخ کرده، فضا و حتی اتمسفر را به اندرون فرم وارد سازد. با این تمهید مخاطب نه‌فقط با شکل بیرونی حجم درگیر و دم ساز است بلکه به درون آن واردشده و فضا را حتی در خلا جستجو و تجربه می‌کند.

   محمدحسین عماد متولد ۱۳۳۶ در اراک است. پذیرش پانزدهمین نمایشگاه انفرادی او محسوب می‌شود او استاد دانشگاه هنر و برگزیده چهارمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران است که هم‌اکنون پنج مجسمه ساخته او در تهران، اراک و بوشهر نصب است. »

گشایش: جمعه ۲۴ اردیبهشت – ساعت ۱۶
بازدید از این نمایشگاه تا ۲۱ خرداد ۹۵ همه‌روزه به‌جز روزهای شنبه از ساعت ۱۱ تا ۲۰ ادامه دارد. 
گالری اثر: تهران، خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره ۱۶، روبروی خانه هنرمندان