عکس: جیمز نچوی – عکاس و فتوژورنالیست


   انجمن عکاسان ایران درگذشت عباس کیارستمی را تسلیت گفت.در متن این پیام آمده است:  «آفریننده‌‌ای که سفری ابدی را در جهان تصویر با «مسافر» آغاز کرده بود با گذر از «نان و کوچه» و سپری کردن تاریکی در «مشق شب» با درخشش نوربه «زندگی و دیگر هیچ» گام نهاد و با «طعم گیلاس» و تاملی در پرسشی ازلی در باره خانه دوست، به همراه باد به سوی او پرکشید. 

   با حضور آثار عباس کیارستمی در جهان بصری معاصر ایران، شاهد نقطه‌ی عطفی در جهان هنر، نمایش و تصویر هستیم، عکس‌ها و سینمای او پنجره‌هایی به سوی درون و برون گشودند و موجب شدند تا جهان هنر معاصر از دریچه‌ی گشوده‌ی آثار او با دنیا و بیان ویژگی‌های منحصر به فرد هنر و فرهنگ معاصر ایران آشنا شوند.

   فقدان نابهنگام عباس کیارستمی در عرصه‌ی فرهنگ و هنر ایران، موجب ایجاد شکافی عمیق و جبران ناپذیر شده است. انجمن عکاسان ایران درگذشت این عکاس و هنرمند فرهیخته را به جامعه هنری ایران تسلیت می‌گوید.»