نمایشگاه عکس‌های حمید وفایی ملا‌محمود با عنوان «تن‌های شهر من» از روز جمعه ۳۰ مهرماه ۹۵ در گالری جرجانی گشایش می‌یابد. 

   این مجموعه بر اساس نظریه‌های اندیشمندانی چون «گئورگ زیمل» و «والتر بنیامین» که در مورد شهر و زندگی شهری ارائه کرده‌اند٬ در قالب ۱۶ عکس جمع‌آوری شده‌است. 

   گئورگ زیمل در مقاله‌ای با عنوان «کلان‌شهر و حیات ذهنی» فرد کلان‌شهر‌ نشین را این‌گونه توصیف می‌کند: «فرد کلان‌شهر نشین از جهتی خود را آزاد می‌پندارد و از سویی دیگر به دلیل بروز احتیاط در روابط اجتماعیش خود را تنها و تنها‌تر می‌یابد و شبیه به انسان گمشده‌ای می‌شود که حتی خود نیز قادر به بازیابی ذات گمشده‌اش نیست.» 

   همچنین از دیدگاه بنیامین که پژوهش‌هایی در مورد سویه‌های واقعی زندگی شهری انجام داده‌است، مجموعه‌ی شهر و کلان‌شهر جایگاه جوهری و بنیادی مدرنیته به شمار می‌رود و او با طرح رویکردی سیما‌شناختی و درآمیختن آن با رویکرد مونادولوژیک خود، از کلان شهر مونادی می‌سازد که تبلور تمامی ساختارهای مدرن در وجوه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… است. شهر برای وال‌تر بنیامین مکانی جادویی و همزمان شگفت و وحشت‌آور است؛ از دیدگاه او کلان‌شهر مدرن شاهد و گواهی بر امر مرده‌است و خود را مملو از مرده و مکان‌های مرگ به نمایش می‌گذارد. 

   بنابراین با گذر از دورنمای شهر‌ها که ظاهری درخشان و فریبنده به خود گرفته‌اند و با نگاهی نزدیک به زندگی ساکنان این مجموعه عظیم، دیدگاه فانتزی و افسانه گونه‌ای که نسبت به زندگی مدرن تصور می‌شد کنار می‌رود و گورستانی بزرگ مملو از انسان‌های فریب‌خورده که گویی هیچ امیدی به رهایی از آن ندارند، پدیدار می‌شود. 

گشایش: جمعه ۳۰ مهرماه – ساعت ۱۶: ۳۰
بازدید از این نمایشگاه تا روز دوشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۹۵ از ساعت ۱۶: ۳۰ تا ۲۰: ۳۰ ادامه دارد. 
گالری روزهای شنبه تعطیل است. 
گالری جرجانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالا‌تر از پارک وی، کوچه خیام، پلاک ۴، زنگ ۱