دوازدهمین آزمون رسمی «آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای» جهت دریافت گواهی رسمی عکاسی مقدماتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز چهارشنبه ۸ دی‌ماه ۹۵ با حضور هنرجویان واجد شرایط در محل آموزشگاه در تهران برگزار شد.

   یازدهمین دوره‌ی این آزمون، ۷ مهرماه ۹۵ با حضور دیگر هنرجویان واجد شرایط برگزار و با طی شدن مراحل اداری و تایید رسمی، گواهی صادر و تحویل هنرجویان شد.
 


 

   مطابق قوانین و سرفصل‌های مصوب دفتر مطالعات و توسعه دانش و مهارت‌های سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آموزشگاه‌های آزاد تجسمی، تمامی هنرجویانی که به میزان حداقل ۷۲ ساعت آموزشی را در کلاس‌های هر یک از آموزشگاه‌های فعال زیرنظر این دفتر از جمله «آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای» گذرانده باشند، واجد شرکت در این آزمون و دریافت گواهی مذکور هستند.

    بر این اساس، هنرجویانی که موفق به حضور در این آزمون و کسب نمره‌ی قبولی در آن شده‌اند، گواهی رسمی عکاسی سطح مقدماتی با تایید دفتر مطالعات و توسعه دانش و مهارت‌های سمعی و بصری معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت خواهند کرد.

   هنرجویانی که تاکنون ۳ کلاس را در «آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای» با موفقیت پشت سر گذاشته باشند و تاکنون موفق به شرکت در آزمون نشده‌اند، در اسرع وقت با آموزشگاه تماس بگیرند.