نمایشگاه عکس‌های لیلی حفیظی‌راد با عنوان «شکاف ماضی» از روز جمعه ۲۲ بهمن‌ماه ۹۵، ساعت ۱۶ در گالری فردا گشایش می‌یابد.

   در بخشی از بیانیه‌ی این نمایشگاه آمده است: «آنچه بیش از همه بناها و ساختارهای کالبدی را با مفاهیمی ژرف تر درمی‌آمیزد، ارتباط انسان با مکان و توصیف او از حس مکان است.

   ماهیت آدمی به گونه‌ی غیرقابل انکاری با مکان پیوند خورده است و می‌توان گفت انسان به واسطه ادارک حسی در مکان و از مکان «خود» را تجربه می‌کند.

   انسان بوسیله ی بدن خود با محیط مواجه می‌شود؛ پاهایش طول کریدورها و عرض اتاق‌ها را اندازه می‌گیرند… او خود را در مکان تجربه می‌کند و مکان از طریق تجاربِ متراکم انسان بار دیگر جان می گیرد.»

   بازدید از این نمایشگاه تا روز پنج‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۹۵ همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری فردا به‌نشانی تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان حسینی، کوچه اعرابی۶، پلاک ۲، طبقه دوم  ادامه دارد.