۶- فرنچسکا وودمن Francesca Woodman (1958-1981)

از اولین خودنگاره‌اش در سیزده سالگی تا زمان مرگ زود هنگامش در بیست و دو سالگی، فرنچسکا بیش از ۸۰۰ تصویر از خود به جا گذاشته است که همگی به نوعی بیانگر هویتش هستند. عکس‌های وودمن با نگاه ویژه و به کارگیری تکنیک‌های خلاقانه شناخته شده و نیز در کلاس‌های درس بسیاری مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند.

پس از مرگ فرانچسکا، جرج و بتی وودمن، والدین او که هر دو نیز هنرمندند، آثارش را مدیریت می‌کنند. از میان بیش از ۸۰۰ تصویری که از او به جا مانده است، ۱۲۰ عکس منتشر یا به نمایش گذاشته شده‌اند. او تحت تأثیر والدینش با هنر، که نه تنها زندگی او بلکه شیوه‌ی فکر کردنش را شکل داد، آشنا شد.

فرانچسکا وودمن در اینترنت:
artnet.com
tate.org.uk