سومین همایش چهره های ماندگار برگزار شد و امسال هم مانند دوسال قبل از تعداد ی هنرمند پیشکسوت سینما ، موسیقی ، خوشنویسی ، تئاتر ، گرافیک و… تجلیل شد و نامی از عکاسی و پیشکسوتان عکاسی نرفت حالا سوال اینجاست که در جامعه عکاسی چهره ماندگاری یافت نمی شود و یا برگزار کنندگان این همایش تا کنون به عکاسی توجه ای نداشته اند . یقینا” کم نیستند اساتید و بزرگان جامعه عکاسی ایران که شایستگی و لیاقت تقدیر از آنها به عنوان چهره ماندگار اعتباری است برای عکاسی حرفه ای کشور . سایت عکاسی با کمک و همفکری شما عکاسان گرامی در نظر دارد ضمن ایجاد ارتباط با دبیرخانه همایش چهره های ماندگار نسبت به معرفی چهره های ماندگار عکاسی ایران اقدام نماید . به این منظور دعوت می شود که نظرات خود را درباره چهره های ماندگار عکاسی ایران ارسال نماید. تا ضمن انتقال نقطه نظرات شما هماهنگی لازم جهت معرفی چهره های ماندگار عکاسی به عمل آید .