از جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ نمایشگاه عکس مزدک سپانلو و مریم سپهری در گالری آبان بر گزار می شود . این نمایشگاه تا ۳۰ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
گالری آبان. خیابان فاطمی غربی . خیابان اعتماد زاده . پلاک ۳۵ . تلفن : ۶۹۴۵۴۰۵