همشهری ایرانشهر امروز تقریبا” به یک ویژه نامه عکاسی تبدیل شده بود شده بود . مصاحبه با محمد صیاد با عنوان “در قلب حادثه چیزهایی است ” و گزارشی اجمالی درباره عکاسی و عکاسان انقلاب با مطالب : ” حافظان حقیقت “- ” من هم بیایم و عکس بگیرم – ” فرصت تاریخ ” مطالبی هستند که در روزنامه همشهری امروز به چاپ رسیده است .

sayad.jpg
عکس: سایت عکاسی – آرش عاشوری نیا گفت وگو با محمد صیاد، عکاس مشهور روزهای انقلاب و جنگ در قلب حادثه همیشه چیزهایی هست پژمان راهبر – امروز روز خوبی بود، چون برف می آمد و آقای صیاد خانه تکانی اش را رها کرد تا پاسخ سوالات ما را بدهد. امروز ۲۶ سال بعد بود؛ ۲۶ سال بعد از یک روز برفی که صیاد با نیکون عتیقه اش بین جمعیت قل می خورد و تمام شهر را درمی نوردید تا حقیقت را روی فیلم سیاه و سفید ثبت کند. ادامه

حافظان حقیقت
تو از خوشبخت ترین عکاسان جهانی، وقتی که در جریان انقلاب باشی. عکس ها دیگر فقط عکس نیستند. جذابیت این کادرهای سیاه و سفید یا چه فرقی می کند، رنگی به تاریخ کشیده می شود و کنار عکس، نامی هست. برای یک عکاس، این خوشبختی کوچکی نیست. عکس ها انقلاب می کنند. بحث از تازگی خبر و گزارش نیست، عکس ها انقلاب را تازه می کنند. تنها با چشم دوختن به عکس هاست که خاطرات مصور می شوند. ادامه

من هم بیایم و عکس بگیرم
برای ایرانیان که مانند کاوه گلستان ندارند، ضایعه مرگ او دردنا ک تر است. مگر در سالهای آینده از میان شاگردانی که مدتی بود از آموزش به آنها محروم شده بود، یکی پیدا شود که همان گونه که او از دریچه دوربینش به دنیا می نگریست، انسانی و آرمانی، جهان را و صحنه های نادر آن را ببیند و در لحظه ای که باید، شاتر را فشار دهد. ادامه

فرصت تاریخی
۱۷۰ سال عمر عکاسی جهان با حضور عکاسان در وقایع اجتماعی بزرگ سپری شده. همواره بخش عمده ای از اطلاعات از طریق این عکس ها به دست آمده. این نکته ارزش حرفه عکاسی را طی این ۱۷۰ سال نشان می دهد. وقایع انقلاب اسلا می ایران از لحاظ نوع عکاسی شبیه به عکس هایی است که از انقلاب اکتبر شوروی گرفته شد. ادامه