اسامی راه یافتگان به نمایشگاه «ما می‌توانیم» به شرح زیر اعلام شد:
امیری سید مهدی، قدیم لوی دریانی سولماز، ریحانی نوید، معصومی میلاد، همایونی فهیمی محمد رضا، محمد علی‌پور محمد، عنایتی امیر، بهارلو حسین، فاطمی سید محمد، قدمعلی محمد، اعظم موسویان سید مهدی، حامد حق دوست علی، حمیدی محمد، کوچکی ابراهیم، مریزاد مهدی، مددی مقداد، معینی جم احمد، حیدری عبدالله، مقدس عباس، معتمدی منصوره، نیک خلق مازیار، پازیار عادل، سجادی سید محسن، صالحی آرا محمد حسین، نقدی مجید، شجاعی لنگری سید ولی، شجاعی منش حسین، شکری مریم، ترابی اکبر، ظهروند حسین، نجفی علی، عامل بردبار فرامرز، صادق سا سپند، فراهانی سعید، عطاریانی علیرضا، صالحی احمد، نیکپور جاوید

به گزارش دبیرخانه مسابقه، ۱۵۰۰ عکس به دبیرخانه رسید که این آثار عصر روز شنبه ۲۵ دی با حضور محمد ستاری، علیرضا کریمی صارمی و رسول اولیاءزاده داوری شدند.
از مجموع این آثار ۵۰ اثر انتخاب شد که پس از سوگواره عصر سوره در قالب نمایشگاهی در گالری شماره یک خانه عکاسان روی دیوار خواهد رفت. همچنین سه نفر نیز به عنوان نفرات برگزیده جشنواره انتخاب شدند که به زودی در مراسمی معرفی شده و جوایز خود را دریافت می‌کنند. در این مراسم که به زودی برگزار می‌شود، به ترتیب به نفرات اول تا سوم ده، هفت و پنج میلیون ریال اهدا خواهد شد.