نمایشگاهی از عکس‌های حمیدرضا پیمان با عنوان «ایستگاه متروک» از عصر جمعه ۱۰ آبان‌ماه ۹۲ در گالری دریابیگی گشایش می‌یابد.

 به گفته‌ی دست‌اندرکاران این نمایشگاه، عکاس در این آثار می‌کوشد انسان را در چالشی زمانی هویت بخشی کند. در این عکس‌ها انسان در توقفی آنی در زمان نشان داده شده تا بدین ترتیب زمان نه تنها با ایستایی و مرگ خود در لحظه وامانده یاد شده گذار همواره خود را بازگو ‌کند، بلکه توقف در این ایستگاه زمانی فراموش شده بازسازی متفاوتی از زمان پیشرو برای مخاطب او ‌شود. 

   حمیدرضا پیمان در توضیحی برای این مجموعه می‌گوید:«زمان همچنان که همواره در بستری از تلاقی وجود و عدم پیش می‌رود، هر لحظه از آن، نقطه‌ی انفصال ابدی آن دو است و این چنین گاه انسان را در میان حجم پر تاثیر ناشناخته‌ای از خود چنان سرگشته می‌سازد که از او چیزی جز موجودی در زنجیر افتاده باقی نخواهد گذاشت که تنها در تلاش است تا ناتوانی‌اش را ناشیانه کتمان سازد.»

   حمیدرضا پیمان متولد ۱۳۷۰ در تهران و دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی عکاسی و سینماست. فعالیت او اغلب به صورت مستقل و تجربی بوده و«ایستگاه متروک» که در آن ۲۰ عکس برای بازدید عموم ارائه شده نخستین نمایشگاه انفرادی او به شمار می‌رود.

افتتاحیه: جمعه ۱۰ آبان ماه ۹۲ – ساعت ۱۶
نمایشگاه تا ۱۵ آبان ماه ۹۲ هر روز از ساعت ۱۶ تا ۱۹ دایر است.
گالری دریابیگی، شهرک غرب، فاز ۳، خیابان شهید حسن سیف، کوچه‌ی دوم، پلاک ۶