نمایشگاه عکس‌های آزاد احمدی با عنوان «جامی‌ست که» از روز جمعه ۳۰ مهرماه ۹۵در گالری دنا برگزار می‌شود.   موضوع عکس‌های این نمایشگاه «خیام» شاعر نامدار ایرانی است. در این نمایشگاه همچنین ویدئوآرتی از عارف ندایی با عنوان «بر زمین می‌زندش» نمایش داده می‌شود.    الهام زارع‌نژاد در بیانیه‌ی این نمایشگاه می‌نویسد: «نتوان به امیدِ شک همه عمر نشست… خیام به دم است و لحظه! به گذرِ عمر و غمِ جهانِ فرسوده را نخوردن! حکیمِ عکاس در این مجموعه‌ی «جامی‌ست که…» شیشه‌ی شکننده عمر را نشان می‌دهد که آن‌سویش همه سراب است، جام با گلِ کوزه در می‌آمیزد و گردونِ زمان هر لحظه به زمین می‌زندش. ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست، بشکستن آن روا نمی‌دارد مست.   و این زن است و این مرد است در حبابِ دم! در زندگانی و این سرای شورستان. گویی آدمی حباب‌وار در دایره‌ی حیات به سر می‌برد و بی‌آنکه بداند در پرده‌ی اسرار که مانَد و که نخواهد ماند، به انتظار ِ جرعه‌ای می‌است، حتا اگر ز ملک کاووس باشد، تا آن‌وقت دست‌افشان و پایکوبان این تلخیِ دهر مقیم را لحظه‌ای ز یاد ببرد.    به گفته‌ی غلامحسین مراقبی، خیام در زندگی‌اش همسری برنگزیده است و انگار عکاس با حضورِ زن در این مجموعه به راوی غایب و زیبایی سرایِ خیام نیز اشاره کرده‌است. زن و شراب و می‌، شاخصه‌هایی که بعدِ معنوی از اشعار وی می‌ستاند و تعلیق در رباعیات و مراد وی از می‌ و‌ معشوق را می‌آفرینند.    از دیگر سو، تصاویر محو و فلو بودن عامدانه‌ی جام، به نظر چهار عنصر آب و باد و خاک و آتش را در پشت شیشه به رخ می‌کشاند که هر چه هست در همین چار عنصر است و بس. نگاه هنرمند در حرکت و‌ پویش و باید زیستن و به کام در‌آوردنِ حضور را به قاب کشانده‌است…» گشایش: جمعه ۳۰ مهرماه – ساعت ۱۶ 

بازدید از این نمایشگاه تا روز دوشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۹۵ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ادامه دارد. 

گالری روزهای شنبه تعطیل است. 

گالری دنا: تهران، خیابان سپهبد قرنی، بعد از چهارراه طالقانی، کوچه سوسن، پلاک ۴، زنگ ۲