نمایشگاه گروهی نقاشی «پرتره» به نمایشگاه‌گردانی مریم فرشاد از روز جمعه ۲۱ آبان‌ماه ۹۵، ساعت ۱۶ در گالری هفت ثمر گشایش می‌یابد.

   مهسا خازنی، آذرخش عسگری، فواد فراهانی، مریم فرشاد، المیرا میرمیران و امیر هیوند از هنرمندان حاضر در این نمایشگاه هستند. در بیانیه‌ی این نمایشگاه آمده است:

   «پرتره‌نگاری از مفاهیمی است که مرزها و حدود مشخصی از آن در تعاریف آمده اما با قطعیت تمام خود را مقید به تبعیت از این تعاریف نمی‌بیند.

   حذف یا تاکید بر ارزش‌های زیبایی شناختی/ بازنمایی تصویری چهره اشخاص در کنار عدم وفاداری به شبیه سازی/ نگاه روانشناختی یا تصویری مکانیکی از سوژه و بسیاری دیگر همگی موارد مشابه و در عین حال متناقضی هستند که در کنار هم خود را در مرزهای پرتره گنجانده‌اند.

   آنچه در این پروژه دارای اهمیت است اثری است که هنرمند در این فضای به ظاهر محدود از خود به جای می‌گذارد یا فراتر رفته و توصیفی شخصی از آن ارائه می‌دهد. چگونگی رویارویی هنرمندان با گرایش‌ها و فضاهای متفاوت و مستقل و برخورد یک باره آنها با مفهوم پرتره بیش از هر چیز در این پروژه مورد توجه است.»

   علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا روز چهارشنبه ۲۶ آبان‌ماه ۹۵ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری هفت ثمر به نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه ‌نور، کوچه پنجم، پلاک ۸ مراجعه کنند.